Karaoke Gió Đánh Đò Đưa Song ca || Dân ca || Beat hay cực đỉnh
Nhung Nguyễn Lv 17

Nhung Nguyễn

3655
805
217
Dân ca sinh ra từ đời sống sinh hoạt, lao động hàng ngày. Vì vậy ca từ thật mộc mạc mà không thiếu phần ý nhị...gió đánh cành hồng, chỉ mình em biết...muốn chồng hay chưa :))))

3.15 M

Bình luận (217)
Lv 10

Minh Thuy

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 5 tháng trước

Lv 12

Mai Tuyết

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 11

Sơn Lê

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 6 tháng trước

Lv 13

Cô Nhung

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 13

Cô Nhung - 7 tháng trước

Lv 15

Ngọc Tuyết

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 217 bình luận