Ngau Hung Ly Qua Cau Tuong Nguyen & Thuy Duong
Thuy Huong Lv 3

Thuy Huong

Hoàng Tuấn Lv 11

Hoàng Tuấn

714
159
122
T trả cầu khỉ cho bạn nà. Bạn hát hay quá đê. Ths bạn nhiều nha!!!

0

Bình luận (122)
Lv 11

Hoàng Tuấn

Trả lời - 3 năm trước

Lv 12

Hằng Đặng Thuý

Trả lời - 3 năm trước

Lv 11

Hoàng Tuấn - 3 năm trước

Lv 1

Thị Thu Hà Nguyễn

Trả lời - 4 năm trước

Lv 11

Hoàng Tuấn - 3 năm trước

Lv 5

Tiến Phát

Trả lời - 4 năm trước

Lv 9

Hà An

Trả lời - 4 năm trước

Lv 11

Hoàng Tuấn - 4 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 122 bình luận