Chuyên Ba Mùa Mưa [Karaoke song ca beat]
Thuy Huong Lv 13

Thuy Huong

Hung Guitar Lv 17

Hung Guitar

225
189
57
Anh gửi bài em nhé. Em hót hay quá ah

15.11 K

Bình luận (57)
Lv 15

Khánh Vy Trần

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Thuy Huong - 1 năm trước

Lv 12

Tuyền Thanh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Thuy Huong - 1 năm trước

Lv 16

Thang Hiến

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Thuy Huong - 1 năm trước

Lv 15

mjnhchuyet

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Thuy Huong - 1 năm trước

Lv 15

mjnhchuyet

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 57 bình luận