Ngỡ (Karaoke Beat) - Tone Nữ
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

1410
303
39
Em ơi giờ đây anh cần. Cần một bờ vai em ơi... Cảm động quá đi hà ❤️

135.05 K
Bình luận (39)
Lv 14

Huỳnh Vương

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 8 ngày trước

Lv 12

Gã Hề dễ thương

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 12

Gã Hề dễ thương

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 8 ngày trước

Lv 13

Anna Nguyen

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 11 ngày trước

Lv 12

Trần Đông

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 21 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 39 bình luận

Liên quan