[KARAOKE] Đường Tím Bằng Lăng - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
Henry Tran Lv 20

Henry Tran

Hồng Mẫn Lv 17

Hồng Mẫn

934
272
83
Bai hát tham gia dư thi góp vui,mong các bạn ủng hộ mình nhé...

4.15 M

Bình luận (83)
Lv 10

Hồ Ngọc Tùng

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Thũy Peony

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

Hồng Mẫn - 2 năm trước

Lv 15

Lâm Tứ

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

Hồng Mẫn - 2 năm trước

Lv 17

Hồng Mẫn

Trả lời - 2 năm trước

Lv 8

Tien Nguyen

Trả lời - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 83 bình luận