Chiều bên đồi sim _ [ Karaoke ]
Phuong Camera Lv 12

Phuong Camera

Nguyễn Lệ Thu Lv 11

Nguyễn Lệ Thu

211
74
54
Anh hát hay quá... y như Trường Vũ vậy. Cảm ơn anh đã mời em ạ

200

Bình luận (54)
Lv 8

Mộng Thúy Lê

Trả lời - 3 năm trước

Lv 15

Trần Thu Hà

Trả lời - 3 năm trước

Lv 15

Minh Nguyen

Trả lời - 3 năm trước

Lv 11

Nguyễn Lệ Thu - 3 năm trước

Lv 17

NAM HẢI

Trả lời - 3 năm trước

Lv 12

Phuong Camera - 3 năm trước

Lv 8

Nguyen

Trả lời - 3 năm trước

Lv 11

Nguyễn Lệ Thu - 3 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 54 bình luận