KARAOKE--MÙA THU CHO EM (SONG CA) DUY NHAT
Lâm Hoàng Lv 13

Lâm Hoàng

Quỳnh Như Lv 11

Quỳnh Như

171
45
39
Anh gửi nàng iu nhoé

5.55 K

Bình luận (39)
Lv 13

Ngọc Giáp

Trả lời - 17 ngày trước

Lv 13

Ngọc Giáp

Trả lời - 17 ngày trước

Lv 13

Lâm Hoàng - 17 ngày trước

Lv 8

Nhân Mã

Trả lời - 18 ngày trước

Lv 11

Quỳnh Như - 18 ngày trước

Lv 15

Dung Lê

Trả lời - 25 ngày trước

Lv 11

Quỳnh Như - 25 ngày trước

Lv 16

Trường Sơn

Trả lời - 26 ngày trước

Lv 11

Quỳnh Như - 26 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 39 bình luận