[KARAOKE] Chủ Nhật Buồn - Quang Lập & Lâm Minh Thảo
Ngoc Dang Lv 18

Ngoc Dang

57
33
15
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

1.03 K

Bình luận (15)
Lv 5

Thủy Trần

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 18

Ngoc Dang - 5 tháng trước

Lv 15

Thuỳ Tâm

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 18

Ngoc Dang - 5 tháng trước

Lv 5

Nguyễn Hồng Nghi

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 5

Nguyễn Hồng Nghi - 5 tháng trước

Lv 11

Linh Nguyen

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 18

Ngoc Dang - 5 tháng trước

Lv 12

Chi Nguyễn

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 12

Chi Nguyễn - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 15 bình luận