[KARAOKE] Đường Tím Bằng Lăng - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
Hieu Dao Lv 12

Hieu Dao

Bách Lý Băng Lv 16

Bách Lý Băng

204
161
141
Em gửi lại đường tím bằng lăng cho anh nhé nhé nhé

88.03 K

Bình luận (141)
Lv 11

Thanh Lịch Xứ Đoài

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 16

Bách Lý Băng - 2 ngày trước

Lv 11

Thanh Lịch Xứ Đoài

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 16

Bách Lý Băng - 2 ngày trước

Lv 15

Lê Na

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 16

Bách Lý Băng - 2 ngày trước

Lv 13

Nguyễn Hồng

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 16

Bách Lý Băng - 2 ngày trước

Lv 13

Nguyễn Hồng

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 16

Bách Lý Băng - 2 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 141 bình luận