karaoke| Nắng Thuỷ Tinh | theo phong cách của Ngọc Lan
Chi Lv 12

Chi

Nhung Nguyễn Lv 17

Nhung Nguyễn

3203
426
104
Mùa thu mưa bay, gió nhẹ, nắng thênh thang...có đôi mắt ướt trong veo nào đó đang cho nắng soi vào, sâu thẳm...

25.33 K
Bình luận (104)
Lv 14

Nguyễn Thu Hằng

Trả lời - 27 ngày trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 26 ngày trước

Lv 11

Thủy Phan

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 26 ngày trước

Lv 13

Thuý Liễu

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 26 ngày trước

Lv 11

Tiên Nguyên

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 26 ngày trước

Lv 4

Đặng Tú

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Chi - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 104 bình luận