[Karaoke - Beat] LK Tình Ngăn Đôi Bờ & Làm Dâu Xứ Lạ - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
Lợi Lê Lv 11

Lợi Lê

Phan Thủy Lv 14

Phan Thủy

82
73
25
Em lấy chồng ..cách một dòng sông ..... Đò ngang không có ...tình ngăn đôi bờ ....!!!

8.22 K

Bình luận (25)
Lv 18

Thuy Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Phan Thủy - 1 năm trước

Lv 15

Khánh Hồng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Phan Thủy - 1 năm trước

Lv 15

Khánh Hồng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Khánh Hồng - 1 năm trước

Lv 13

Kim Lan

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Phan Thủy - 1 năm trước

Lv 13

Kim Lan

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Phan Thủy - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 25 bình luận