[KARAOKE HD] Không cần phải hứa đâu em | Tone Nam
Thanh Bình Lv 14

Thanh Bình

54
28
26
Anh luôn tin có một ngày....em lại về bên anh!

6.6 K

Bình luận (26)
Lv 12

Nhớ Phạm Thị

Trả lời - 16 ngày trước

Lv 14

Thanh Bình - 15 ngày trước

Lv 16

Trường Sơn

Trả lời - 19 ngày trước

Lv 14

Thanh Bình - 19 ngày trước

Lv 13

Ngọc Phụng

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Thanh Bình - 19 ngày trước

Lv 14

Thanh Loan

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Thanh Bình - 1 tháng trước

Lv 14

Hoà Trần

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 14

Thanh Bình - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 26 bình luận