[Karaoke Beat] Đường Tình Đôi Ngã - Tone Nữ
Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Phi Hồng Lv 20

Phi Hồng

776
374
89
Chị gởi bài em gái nhé! Giọng chị ko dc khoẻ, em nghe tạm nha, khi nào phẻ phẻ hót lại....

55.35 K

Bình luận (89)
Lv 20

Phi Hồng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 11

Blandine Hoang

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Phi Hồng - 1 năm trước

Lv 14

Huỳnh Vương

Trả lời - 1 năm trước

Lv 20

Phi Hồng - 1 năm trước

Lv 15

Lana Thanh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Lana Thanh - 1 năm trước

Lv 14

Bao Uyen Diep

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 89 bình luận