Karaoke Trách Ai Vô Tình Tone Nữ Nhạc Sống | Trọng Hiếu
Hoa Trần Lv 18

Hoa Trần

247
157
304
Nếu xưa không hẹn !!!bây giờfdau lam khổ nhau. . Hoa xin gửi tới cả nhà yêu Ck. Trách,ai vô tình. Để ghóp vui với dự kiện leo núi.. Những Người có lòng Đam Mê âm nhạc. Xin mời mọi người ủng hộ cho Hoa nhé. Xin cám ơn mọi người rất nhiều ạ. Thash. Y

175.42 K

Bình luận (304)
Lv 11

Hằng Vũ

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 11

Hằng Vũ

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 13

Đào Huệ

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 13

Đào Huệ

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 13

Hương Mai

Trả lời - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 304 bình luận