[Karaoke] Bên Em Là Biển Rộng - Lệ Quyên
Đỗ Thị Thanh Thủy Lv 17

Đỗ Thị Thanh Thủy

785
323
218
Tình em như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa giông, tình anh như sông vắng trong xanh phẳng lặng....

213.77 K

Bình luận (218)
Lv 12

Nguyen Minh Thanh

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

Đỗ Thị Thanh Thủy - 7 tháng trước

Lv 5

Đường Chân Trời Đường

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

Đỗ Thị Thanh Thủy - 8 tháng trước

Lv 11

Hung Nguyen

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

Đỗ Thị Thanh Thủy - 8 tháng trước

Lv 11

Hong Nguyen Thuy

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

Đỗ Thị Thanh Thủy - 8 tháng trước

Lv 15

Hang Nguyen

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

Đỗ Thị Thanh Thủy - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 218 bình luận