[Karaoke Beat] Lễ Dâng Đời Con - Lm. Nguyễn Hùng Cường (Karaoke Đơn Ca)
Thuyet Nguyen Lv 13

Thuyet Nguyen

Sống An Nhiên Lv 12

Sống An Nhiên

41
36
24
Xin dâng Ngài Chúa ơi

3.41 K

Bình luận (24)
Lv 15

NHẠN TRẮNG

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

NHẠN TRẮNG - 7 tháng trước

Lv 16

Sau Lẻ Bóng

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 12

Sống An Nhiên - 7 tháng trước

Lv 16

Sau Lẻ Bóng

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 12

Sống An Nhiên - 7 tháng trước

Lv 16

Sau Lẻ Bóng

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 12

Sống An Nhiên - 7 tháng trước

Lv 12

Tìm Chốn Bình Yên

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 12

Sống An Nhiên - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 24 bình luận