Cùng Chúc Trinh Vương (karaoke)
Thuyet Nguyen Lv 13

Thuyet Nguyen

Khánh Hồng Lv 14

Khánh Hồng

128
87
130
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

22.41 K

Bình luận (130)
Lv 15

Như Anh

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 14

Khánh Hồng - 3 tháng trước

Lv 15

Như Anh

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 14

Khánh Hồng - 3 tháng trước

Lv 12

Hieu Dao

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 14

Khánh Hồng - 3 tháng trước

Lv 12

Hieu Dao

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 14

Khánh Hồng - 3 tháng trước

Lv 16

Bách Lý Băng

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 14

Khánh Hồng - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 130 bình luận