Karaoke Vầng Trăng Khóc - Nhật Tinh Anh ft Khánh Ngọc Full Beat Chuẩn
Trang Trần Lv 16

Trang Trần

Phú Phạm Lv 18

Phú Phạm

11
12
2
Gửi Trang ... bữa giờ bận quá.. CK này lâu rồi mới nghe và hát lai .. hay lắm Trang

800

Bình luận (2)
Lv 16

Trang Trần

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 16

Trang Trần - 2 tháng trước

Lv 16

Trang Trần

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 16

Trang Trần - 2 tháng trước