Pho Vang Em Roi Karaoke Song Ca
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

630
463
213
Bài mới học hát chưa rành mà ox đổi beat lại chuyển tone nữa. Ox ❤️ uii nghe tạm nha...

94.41 K

Bình luận (213)
Lv 20

Lê Đức Mạnh

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 20

Lê Đức Mạnh

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 11

Anh Tuan

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 2 ngày trước

Lv 12

Linh Phuong

Trả lời - 19 ngày trước

Lv 15

Nguyễn Uyên

Trả lời - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 213 bình luận