KARAOKE | Người Ngoài Phố | Như Quỳnh
❣️ Châu Anh ❣️ Lv 16

❣️ Châu Anh ❣️

681
401
77
Thôi chia tay nhau từ đây nghe nước mắt vây quanh, biết lỡ yêu đương sẽ đau thương xuốt cả một đời....

1.01 K
Bình luận (77)
Lv 11

Mykara USS

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 11

Mykara USS

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 10

Thanh lap nguyen

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 16

❣️ Châu Anh ❣️ - 5 tháng trước

Lv 11

Tuongvi Pham

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 16

❣️ Châu Anh ❣️ - 5 tháng trước

Lv 10

Thi Thi

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 16

❣️ Châu Anh ❣️ - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 77 bình luận