Karaoke Le da cua Dam Vinh Hung
Nguyễn Kim Anh Lv 14

Nguyễn Kim Anh

Tóc Ngắn Lv 17

Tóc Ngắn

44
50
19
Cảm ơn Kim Anh mời Tóc hát nhé. KA hát hay tuyệt, Tóc làm nền cho KA nè☘️

4.6 K

Bình luận (19)
Lv 13

Thuý Liễu

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 17

Tóc Ngắn - 5 tháng trước

Lv 15

ᑎGOᑕ

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 17

Tóc Ngắn - 5 tháng trước

Lv 15

ᑎGOᑕ

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 17

Tóc Ngắn - 5 tháng trước

Lv 15

ᑎGOᑕ

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 17

Tóc Ngắn - 5 tháng trước

Lv 14

Nguyễn Kim Anh

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 17

Tóc Ngắn - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 19 bình luận