Gió Bấc karaoke midi - Cẩm Ly
Mi Le Lv 15

Mi Le

Hà Ngọc Hương Lv 13

Hà Ngọc Hương

14
15
6
HiHi Chi hát đại với em ko biết lời ngắt nên cũng tạm nha Chúc em iu vv bài hát rất hay chi mới hát lần đầu

1.41 K

Bình luận (6)
Lv 15

Mi Le

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 15

Mi Le

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 15

Mi Le

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 13

Hà Ngọc Hương

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 13

Hà Ngọc Hương

Trả lời - 6 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 6 bình luận

Liên quan