Đèn Khuya - (Giọng Nữ) KARAOKE
Bình Phương Lv 13

Bình Phương

58
31
13
Ko biết đêm nay vì sao tôi buồn, buồn vì trời mưa hay bão trong tim ...

1.2 K

Bình luận (13)
Lv 12

Đức Toản Nguyễn

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Bình Phương - 2 tháng trước

Lv 12

Đức Toản Nguyễn

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Bình Phương - 2 tháng trước

Lv 16

BIỂN XANH

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 16

BIỂN XANH - 2 tháng trước

Lv 14

Lê Thu

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Bình Phương - 2 tháng trước

Lv 20

Le hongmai

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Bình Phương - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 13 bình luận