Cùng Chúc Trinh Vương (karaoke)
Thuyet Nguyen Lv 13

Thuyet Nguyen

Khánh Hồng Lv 15

Khánh Hồng

128
87
130
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

22.41 K

Bình luận (130)
Lv 15

Như Anh

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Khánh Hồng - 7 tháng trước

Lv 15

Như Anh

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Khánh Hồng - 7 tháng trước

Lv 13

Hieu Dao

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Khánh Hồng - 8 tháng trước

Lv 13

Hieu Dao

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Khánh Hồng - 8 tháng trước

Lv 17

Bách Lý Băng

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Khánh Hồng - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 130 bình luận