KARAOKE ? Em Vẫn Không Đổi Thay ✨ Pham Duy ✨ Lưu Ánh Loan ? Karaoke Ruby
Khôi Ng Lv 13

Khôi Ng

Bông Jolie Lv 15

Bông Jolie

769
399
107
Ca sĩ Nguyên Khang hát ca khúc MỘT LẦN có riêng em Lê Uyên thoại. Ca sĩ Nguyên Khôi mần bài ANH VẪN KHÔNG ĐỔI THAY có riêng em Bông Jolie thoại. Chỉ khác mỗi sân khấu thui anh nhị? ^^

18.24 K

Bình luận (107)
Lv 13

Hoang Braveheart

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Khôi Ng - 2 tháng trước

Lv 13

Hoang Braveheart

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Hoang Braveheart - 2 tháng trước

Lv 13

Hoang Braveheart

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 2

Chim Ca

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie - 2 tháng trước

Lv 19

AROMA

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 107 bình luận