Karaoke_ Mấy Nhịp Cầu Tre - Mai Lệ Quyên ft Đông Nguyễn
Thái Vũ Khang Lv 12

Thái Vũ Khang

Mi Le Lv 14

Mi Le

1250
132
56
Làng mình giờ còn cầu tre hông Khang...

18.29 K
Bình luận (56)
Lv 9

Ana Nguyen

Trả lời - 5 giờ trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Trả lời - 11 giờ trước

Lv 14

Bảo Linh Chi Hoa

Trả lời - 22 giờ trước

Lv 19

Lê Hải

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 13

Hoàng Lan

Trả lời - 1 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 56 bình luận