[KARAOKE HD] Lời người ra đi | Tone Nam
Dương Hải Đăng Lv 14

Dương Hải Đăng

176
119
67
Ca khúc từ những thập niên 70 có còn ai nhớ ko..

14.27 K

Bình luận (67)
Lv 10

Phùng Lai

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 14

Dương Hải Đăng - 9 ngày trước

Lv 13

Ngọc Phụng

Trả lời - 27 ngày trước

Lv 14

Dương Hải Đăng - 25 ngày trước

Lv 13

Ngọc Phụng

Trả lời - 27 ngày trước

Lv 13

Ngọc Phụng

Trả lời - 27 ngày trước

Lv 9

Thuy Nguyen

Trả lời - 28 ngày trước

Lv 14

Dương Hải Đăng - 25 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 67 bình luận