[KARAOKE HD] Lời người ra đi | Tone Nam
Dương Hải Đăng Lv 15

Dương Hải Đăng

192
129
69
Ca khúc từ những thập niên 70 có còn ai nhớ ko..

14.27 K

Bình luận (69)
Lv 10

Vũ Hồng Nho

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 8

hang thu

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 12

Phùng Lai

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Dương Hải Đăng - 7 tháng trước

Lv 14

Ngọc Phụng

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Dương Hải Đăng - 8 tháng trước

Lv 14

Ngọc Phụng

Trả lời - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 69 bình luận