[KARAOKE] ĐÊM BUỒN TỈNH LẺ - ĐAN NGUYÊN | BEAT CHUẨN TONE NAM
Tuấn Phạm Lv 18

Tuấn Phạm

382
202
173
05/10 - 14/10/2019” BOLERO”jjjjkkk Ck này Tp nghe nhiều nhất” nhưng lần đầu hát ck này”jjjj lại lang thang cùng cả nha” cho đỡ bùn”hjjjjjkl

95.76 K

Bình luận (173)
Lv 11

TjmMaj YeuThuong

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 18

Tuấn Phạm - 2 tháng trước

Lv 15

Mai Yeu

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Mai Yeu

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 18

Tuấn Phạm - 2 tháng trước

Lv 12

Khoa Nguyen

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 18

Tuấn Phạm - 2 tháng trước

Lv 12

Ngocbich Nguyen

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 18

Tuấn Phạm - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 173 bình luận