[KARAOKE] Chủ Nhật Buồn - Quang Lập & Lâm Minh Thảo
Ngoc Dang Lv 18

Ngoc Dang

53
33
15
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

1.03 K
Bình luận (15)
Lv 3

Thủy Trần

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 18

Ngoc Dang - 12 ngày trước

Lv 15

Thuỳ Tâm

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 18

Ngoc Dang - 12 ngày trước

Lv 3

Nguyễn Hồng Nghi

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 3

Nguyễn Hồng Nghi - 13 ngày trước

Lv 10

Linh Nguyen

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 18

Ngoc Dang - 13 ngày trước

Lv 12

Chi Nguyễn

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 12

Chi Nguyễn - 13 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 15 bình luận