Chuyện tình không suy tư Karaoke Tone Nữ
Sina Sina Lv 18

Sina Sina

754
133
179
Tình yêu mới vừa hôm qua... mà nay mắt trông mắt cay...lệ nhoà tan nguồn tin yêu...lệ nhoà trôi cơn mê đầy...

54.33 K

Bình luận (179)
Lv 13

Tram Thi Tot 2

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 12

chino dang

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Mỹ Quí

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

Sina Sina - 1 năm trước

Lv 12

Nguyen Minh Thanh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

Sina Sina - 1 năm trước

Lv 13

Vũ Tiếp

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

Sina Sina - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 179 bình luận