KARAOKE Song Ca Thương Nhớ Người Dưng - Mai Lệ Quyên & Đường Tuấn Khang (BEAT GỐC)
doan thin Lv 12

doan thin

Dung Nguyen Lv 14

Dung Nguyen

134
175
54
Thương nhớ người dưng.!!!!......gởi a nè!!!!!!

11.73 K

Bình luận (54)
Lv 10

Đỗ Hiền

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 14

Dung Nguyen - 7 tháng trước

Lv 12

doan thin

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 14

mjnhchuyet

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Dung Nguyen - 9 tháng trước

Lv 14

Sk Thị Nở

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Dung Nguyen - 9 tháng trước

Lv 12

Hoang Dung

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 12

doan thin - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 54 bình luận