Cùng Chúc Trinh Vương (karaoke)
Thuyet Nguyen Lv 13

Thuyet Nguyen

Nguyễn Nga Lv 10

Nguyễn Nga

25
20
3
Xin Mẹ Đồng Hành Với Chúng Con Trong Mỗi Phút Giây của cuộc đời này. AMEN.

500

Bình luận (3)
Lv 12

Khánh Chi

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 10

Nguyễn Nga - 2 tháng trước

Lv 13

Thuyet Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 10

Nguyễn Nga - 2 tháng trước

Lv 13

Nguyễn Phương Thảo

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 10

Nguyễn Nga - 2 tháng trước