Ngàn năm vẫn đợi ( Beat Nữ ) Karaoke ONLY
Kim Oanh Nguyen Lv 17

Kim Oanh Nguyen

256
125
17
Vì iu em hay giữ e trong vong tay

3.74 K

Bình luận (17)
Lv 15

Thuý An Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Thuý An Nguyễn - 1 năm trước

Lv 15

Lộc Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Kim Oanh Nguyen - 1 năm trước

Lv 14

Cỏ dại

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

Kim Oanh Nguyen - 2 năm trước

Lv 14

Hướng Dương

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

Kim Oanh Nguyen - 2 năm trước

Lv 11

Blandine Hoang

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

Kim Oanh Nguyen - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 17 bình luận