KARAOKE Thương Tình Nhân (Song Ca) NHẠC SỐNG BI
Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Lê Hải Lv 19

Lê Hải

542
452
93
Vắng bóng 2 hôm sao lòng nhớ nhiều! Mới biết con tim đau vì đã iu! Em ơi có hiểu lòng anh, có thao thức với nhân tình, chúng mình tâm sự tàn canh...

21.4 K

Bình luận (93)
Lv 13

Mai Linh

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 13

Mai Linh

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 13

Mai Linh

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 12

Yên Trần

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Lê Hải - 2 tháng trước

Lv 12

Yên Trần

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Lê Hải - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 93 bình luận