Mưa Lạnh Tàn Canh Karaoke - Hoàng Thục Linh (Full Beat)
267
203
26
♥️ Bao ước mơ vỡ tan tành, hờn cho số kiếp mỏng manh. Tình không duyên cũng cam đành, từng đêm gió rít qua mành, mưa buốt lạnh tàn canh ? ~_~

11.29 K

Bình luận (26)
Lv 12

Sa XuKê

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Quyên Tran

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Quyên Tran

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 26 bình luận