Karaoke Đâu Có Say beat Cẩm Ly feat Quốc Đại
Mai Phượng Lv 15

Mai Phượng

Minh Nguyen Lv 15

Minh Nguyen

210
68
38
Em oiii anh hok có say ah nha ..!! Kkkkk

16.8 K

Bình luận (38)
Lv 15

Minh Nguyen

Trả lời - 27 ngày trước

Lv 15

Mai Phượng - 27 ngày trước

Lv 13

Hoà Trần

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 14

Lê Thu

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Mai Phượng - 7 tháng trước

Lv 15

Mai Phượng

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 10

Helen

Trả lời - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 38 bình luận