KARAOKE Phương Xa (PIANO VESION) - Tone Nữ OST ( Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài )
Truong Nhung Lv 14

Truong Nhung

166
26
6
??Sao nước mắt cứ rơi??

12.1 K

Bình luận (6)
Lv 16

Lê Son

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Truong Nhung - 1 năm trước

Lv 15

Khánh Vy Trần

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Truong Nhung - 1 năm trước

Lv 14

Truong Nhung

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Thanh Vu

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Truong Nhung - 1 năm trước

Lv 14

Truong Nhung

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 6 bình luận