Tình Cha - Karaoke Beat Chuẩn ✔
Hải Phạm Lv 12

Hải Phạm

653
367
99
Vậy là đã 1.095 ngày Cha vĩnh viễn rời xa các con...cháu...chắt...

10.37 K

Bình luận (99)
Lv 12

Phạm Hoa

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 12

Hải Phạm - 9 ngày trước

Lv 10

Trần Phương Thuý

Trả lời - 18 ngày trước

Lv 12

Hải Phạm - 18 ngày trước

Lv 11

Hằng Trần

Trả lời - 18 ngày trước

Lv 12

Hải Phạm - 18 ngày trước

Lv 11

Vu Hanh

Trả lời - 18 ngày trước

Lv 11

Vu Hanh - 18 ngày trước

Lv 3

Nguyễn Thuỳ Dung

Trả lời - 26 ngày trước

Lv 12

Hải Phạm - 26 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 99 bình luận