LK Trịnh Nam Son Karaoke ONLY
Quyên Tran Lv 15

Quyên Tran

AL Lv 13

AL

68
41
5
Cho anh gửi em nhé em hát hay lắm nha A cảm ơn em nhé

71

Bình luận (5)
Lv 12

Oanh Nguyen

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

⚜️BT⚜️

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

AL - 1 năm trước

Lv 11

Tran Thảo

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

AL - 1 năm trước

Lv 15

Quyên Tran

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Quyên Tran

Trả lời - 1 năm trước