[Karaoke] Tình Thôi Xót Xa - Lam Trường
Tuấn Lv 11

Tuấn

94
40
8
Từ khi quen em, anh đã biết bối rối...

320

Bình luận (8)
Lv 6

Oanh Nguyen

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

Tuấn - 2 năm trước

Lv 18

May Trinh Kieu

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

Tuấn - 2 năm trước

Lv 16

нoᴀ нồɴԍ đᴇɴ

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

Tuấn - 2 năm trước

Lv 10

Phương Lý Mai

Trả lời - 2 năm trước

Lv 3

Van Nguyen

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

Tuấn - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 8 bình luận