Karaoke Hai Đứa Mình Yêu Nhau Khứu Huy Vũ Ft Ngọc Hân 1080px Vinhngo 1
Ha Phuong Lv 21

Ha Phuong

Anh ❤️ Em Lv 13

Anh ❤️ Em

428
185
139
Lần đầu lên kinh mong cả nhà iu ủng hộ hai ae ah ❤️❤️❤️❤️

846.45 K

Bình luận (139)
Lv 5

Hoàn Dương

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Anh ❤️ Em - 26 ngày trước

Lv 11

ThanhTâm NT

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 21

Ha Phuong - 1 tháng trước

Lv 19

Vũ Tuấn

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 21

Ha Phuong - 1 tháng trước

Lv 18

Mụi Mụi

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 20

KimThu Vu

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Anh ❤️ Em - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 139 bình luận