Ngước Mắt Nhìn Đời Karaoke Remix | Lâm Chấn Huy
༺Bɨểɲ Đắɲɠ༻ Lv 16

༺Bɨểɲ Đắɲɠ༻

1702
294
173
Cuộc đòi là Phù Du—Cuộc Sống là mớ rẻ rách hỗn độn—Con Người thật & giả lẫn lộn .^ H Hát mến chào ACE trong gđ Mykara ! Chúc m Ng Gl vv !

1.26 M
Bình luận (173)
Lv 11

Ngô Dũng

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 16

༺Bɨểɲ Đắɲɠ༻ - 3 giờ trước

Lv 12

Liên Hoa

Trả lời - 14 ngày trước

Lv 16

༺Bɨểɲ Đắɲɠ༻ - 14 ngày trước

Lv 17

ᵁũ ᵀᴴᵁậᴺ

Trả lời - 19 ngày trước

Lv 17

ᵁũ ᵀᴴᵁậᴺ - 18 ngày trước

Lv 18

Phuong Le

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

༺Bɨểɲ Đắɲɠ༻ - 28 ngày trước

Lv 17

Cao Dong

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 16

༺Bɨểɲ Đắɲɠ༻ - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 173 bình luận

Liên quan