Tim Anh Trôi Về Em Karaoke || Beat Chuẩn
Thanh Bình Lv 14

Thanh Bình

156
106
39
Trái tim anh tìm được nhịp rồi, sẽ trôi xuôi về bên em.

18.71 K

Bình luận (39)
Lv 16

Trường Sơn

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Thanh Bình - 1 tháng trước

Lv 16

Trường Sơn

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 14

Thanh Bình - 2 tháng trước

Lv 17

Vũ Thuận

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

Vũ Thuận

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Thanh Bình - 8 tháng trước

Lv 12

Chi Nguyen

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Thanh Bình - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 39 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan