[KARAOKE] Đêm Tâm Sự - Lưu Ánh Loan
Nguyen༄sương Lv 17

Nguyen༄sương

SenTrang (LHM) Lv 21

SenTrang (LHM)

348
179
56
Chị gửi lại cho em gái iu nà ..em hát hay lắm nha .!!!

24.13 K

Bình luận (56)
Lv 17

Nguyen༄sương

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 21

SenTrang (LHM) - 10 tháng trước

Lv 17

Nguyen༄sương

Trả lời - 1 năm trước

Lv 21

SenTrang (LHM) - 10 tháng trước

Lv 13

Trung Tuấn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Nguyen༄sương - 1 năm trước

Lv 12

Tiến Doãn Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Nguyen༄sương - 1 năm trước

Lv 13

Chiêu Diêu

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

Nguyen༄sương - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 56 bình luận