[Karaoke Full Beat] Giận Mà Thương - Bùi Lê Mận Ft Việt Hoàn
Châu Anh Lv 19

Châu Anh

Lãng Tử Lv 18

Lãng Tử

310
104
24
Quẩy hẳn dân ca lấn sân sang sở trường của em. Nghe buồn cười lắm nhưng thực sự anh cố hết sức ồi. Tập thêm 1 năm nữa máy ra thì dậy thì thành công

3.31 K

Bình luận (24)
Lv 12

Tam Tran

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Châu Anh - 1 năm trước

Lv 8

Kim Anh

Trả lời - 2 năm trước

Lv 19

Châu Anh - 1 năm trước

Lv 11

Vân Nguyen

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

Phan Thị Thùy Dương

Trả lời - 2 năm trước

Lv 19

Châu Anh - 2 năm trước

Lv 5

Hồng Son

Trả lời - 2 năm trước

Lv 18

Lãng Tử - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 24 bình luận