Đường xa ướt mưa-KARAOKE-Tone NỮ-Sáng tác:Đức Huy-APmusic
Cao Lâm Lv 11

Cao Lâm

Bông Jolie Lv 15

Bông Jolie

482
316
74
Bông thu âm ca khúc ni khi Hà Nội bắt đầu... đêm trở gió, mưa đang giăng kín lối, phố bỗng là dòng sông uốn quanh.

23.63 K

Bình luận (74)
Lv 15

Nguyễn Uyên

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie - 1 tháng trước

Lv 15

Nguyễn Uyên

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie - 1 tháng trước

Lv 15

Nguyễn Uyên

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie - 1 tháng trước

Lv 13

Tran Thảo

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie - 1 tháng trước

Lv 12

Vũ Hằng Nga

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 74 bình luận