KARAOKE_ LK Trót Dại – Tình Chỉ Đẹp – Hữu Khương ft Dương Hồng Loan
Thuyền Và Biển Lv 10

Thuyền Và Biển

Bình Lục Lv 7

Bình Lục

876
262
20
Gửi bạn nha!!

634
Bình luận (20)
Lv 10

Cô Nhung

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 7

Bình Lục - 1 ngày trước

Lv 11

Quách Vẹn

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 10

Thuyền Và Biển - 1 ngày trước

Lv 10

Mai Linh

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 7

Bình Lục - 2 ngày trước

Lv 12

Xu Hào Phan

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 10

Thuyền Và Biển - 1 ngày trước

Lv 11

Nguyễn Thị Hoa

Trả lời - 4 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 20 bình luận