[Karaoke] GỬI VỀ ANH - Đỗ Thu
Ái Vy Lv 14

Ái Vy

280
254
21
Ngồi nhìn trăng vào bóng mây, em nhớ anh của em. Đêm nay là bao đêm nhớ về anh ~_~

3.57 K

Bình luận (21)
Lv 18

Việt Dũng

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Thảo Ng

Trả lời - 3 năm trước

Lv 15

Bảo Dương

Trả lời - 3 năm trước

Lv 15

Phượng Tím

Trả lời - 3 năm trước

Lv 11

T Chuong

Trả lời - 3 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 21 bình luận