Karaoke Mùa Thu yêu đương - Don Hồ & Ngọc Huệ (Lam Phương)
Trần Hà Khánh Lv 13

Trần Hà Khánh

245
249
25
❤️ Muà thu thay lá, mùa nối tơ duyên. Ta nguyện một đời tình ta mãi là mùa thu yêu đương honey hém ^_^~❤️❤️

19.08 K

Bình luận (25)
Lv 14

Sk Thị Nở

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 13

Trần Hà Khánh - 4 ngày trước

Lv 14

Sk Thị Nở

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 13

Trần Hà Khánh - 4 ngày trước

Lv 14

Sk Thị Nở

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 13

Trần Hà Khánh - 4 ngày trước

Lv 13

Trần Hà Khánh

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 14

Lam Trinh

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 13

Trần Hà Khánh - 7 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 25 bình luận