Anh còn nợ em Karaoke ( Beat NỮ )
Lana Thanh Lv 14

Lana Thanh

202
212
144
A mãi vẫn còn nợ em❤!!!!và ta mãi còn nợ nhau❤❤!!!!!

203.78 K

Bình luận (144)
Lv 15

Tiến Bui ngoc

Trả lời - 23 giờ trước

Lv 14

Lana Thanh - 22 giờ trước

Lv 15

Tiến Bui ngoc

Trả lời - 23 giờ trước

Lv 15

Tiến Bui ngoc - 22 giờ trước

Lv 14

Minh Nhân

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 14

Lana Thanh - 2 ngày trước

Lv 14

Minh Nhân

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 14

Lana Thanh - 2 ngày trước

Lv 16

Elohim

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 14

Lana Thanh - 4 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 144 bình luận